7549
7550
7551
6507
7585
7590
7587
7591
7586
 • אתר הוועדה - אתר נגיש ומותאם לסלולר

  כוועדה שחרטה על דגלה שקיפות ונגישות למידע, אתר הוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה חבל אשר המחודש הנו אתר נגיש.
  הטפסים אשר מופצים באתר יונגשו בהקדם.

  כמו כן, האתר מותאם גם למכשירי סלולר חכמים.

פריחת אפרסק

 

 

הוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה חבל אשר

חדשות

 • בתאריך 19/04/2018 עובדי הוועדה יהיו בחופש לרגל יום העצמאות.

 • 18/03/2018

  עלו המצגות שהועברו ע"י עופר ואלירן ביום עיון לתושבים החדשים מתאריך 15/03/2018.

  ניתן לראות אותן תחת כללי >> מידע ומדריכים

 • 05/02/2018

  עקב היעדרות בלתי צפויה של בודקת תכניות, מצורף קובץ עם רשימת בודקות ומפקחים לתקופה זו.

 • 29/06/2017

  לנוכח פסיקת בית המשפט העליון בפסק דין עע"מ 1662/14 יחיא ג'יוסי נגד ועדה מקומית לתכנון ולבנייה טייבה, הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חבל אשר תאפשר גישה למסמכי היתרי הבניה באתר הוועדה מתאריך 02/08/2017.

  באם קיימת למאן דהוא בקשה לחסיון, עליו להגישה עד לתאריך 01/08/2017, אחרת מסמכי ההיתרים יפורסמו כאמור.

 • 12/06/2017

  אתר הוועדה המחודש עלה לאוויר - אתר נגיש ומותאם לסלולר

   כוועדה שחרטה על דגלה שקיפות ונגישות למידע, אתר הוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה חבל אשר המחודש הנו אתר נגיש.
  הטפסים אשר מופצים באתר יונגשו בהקדם.

  כמו כן, האתר מותאם גם למכשירי סלולר חכמים.

 • 01/04/2016

  בהתאם לתיקון 101 לחוק תכנון ובנייה, החל מה-03/04/2016 כל בקשה למידע תכנוני להיתר תוגש דרך מערכת רישוי זמין מקוונת ע"י בעלי מקצוע מורשים בלבד בעלי כרטיס חכם.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המרחבית ו/או המועצות במרחב תכנון הוועדה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.