דף הבית
ברוכים הבאים לאתר הועדה המקומית לתכנון ולבניה חבל אשר

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד. בתחום תכנון הוועדה לתכנון ולבנייה חבל אשר ישנן שתי מועצות, מועצה אזורית מטה אשר ומועצה מקומית מזרעה.

main

קבלת קהל
מחלקת רישוי: ימים ב, ד בין השעות 08:00-12:00 בתיאום מראש בלבד.
מחלקת פיקוח: ב, ד בין השעות 08:00-10:00 בתיאום מראש.

לקביעת פגישה עם מהנדס הועדה יש לקבוע דרך המזכירה בטלפון 04-9879610

 


אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצות, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה.
הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הועדה בלבד.