תלונות בגין עברות בניה

תלונה בגין עבירת בנייה צריכה להיות כתובה עם פרטי המתלונן.
ניתן להגיש את התלונה בדואר, במסירה ידנית, בדואר אלקטרוני או דרך אתר הועדה בקטגוריית יצירת קשר.

תלונה שתוגש עם פרטי זיהוי שגויים או שתוגש באופן אנונימי, תטופל לפי שיקול דעת הוועדה.

פירוט המפקחים לפי אזורים

דרכי התקשרות

דף צור קשר

 

קישורים למסמכי מדיניות והודעות

קישור להודעה לתושב