תלונות בגין עברות בניה

תלונה בגין עבירת בנייה צריכה להיות כתובה עם פרטי המתלונן.
ניתן להגיש את התלונה בדואר, במסירה ידנית, בדואר אלקטרוני או דרך אתר הועדה בקטגוריית יצירת קשר.

תלונה שתוגש עם פרטי זיהוי שגויים או שתוגש באופן אנונימי, תטופל לפי שיקול דעת הוועדה.

 

מפקחי הוועדה:

מנהל הפיקוח - אבנר גבאי - 0503794649

דפרית לוי - 0503794648

וואהיב מאדי - 0503794004

יונתן גרידיש - 0508515610

 

פירוט המפקחים לפי ישובים

דרכי התקשרות נוספות לבעלי תפקידים בוועדה 

דף צור קשר לפניות הציבור בוועדה

 

קישורים למסמכי מדיניות והודעות

קישור להודעה לתושב