פתיחת בקשה לבירור חוב היטל השבחה

שלום וברכה,

לצורך פתיחת בקשה לבירור חוב היטל השבחה יש לשלוח לכתובת better@mta.org.il את המסמכים הבאים:

-           חובה: יש לפרט בגוף המייל או במסמך נפרד את מהות הבקשה בקצרה. (הטיפול בבקשות ללא מהות ברורה יתעכבו)

-           נסח טאבו / אישור רישום זכויות בנכס

-           צילומי ת.ז

-           חוזה חכירה / פיתוח (אדמת רמ"י בלבד)

-           תצהיר / הסכם קליטה של הקיבוץ (קיבוצים בלבד)

-           במידה ורלוונטי: הסכם מכירה / העברה ללא תמורה / הסכם גירושין / צו ירושה

-           במידה ורלוונטי: ייפוי כח

-           פרטים ליצירת קשר

-           מומלץ: תצ"א עדכני עם ציון מיקום הנכס

 

העלות בגין האישור הינה 195 ₪. תעריף לפי מספר חלקות, ראו עמוד תעריפים באתר הוועדה (תשלום בקופת המועצה , קבלת האישור המקורי חתום לאחר תשלום במזכירות הוועדה)

 

לידיעת ציבור מגישי הבקשות - תהליך הטיפול בבקשות לאישור לטאבו בדבר בירור השבחה בנכס מורכב ממספר שלבים:

1.קליטת מסמכי הבקשה ובדיקת תקינות הפרטים > 2. בדיקת המצב התכנוני במיקום המבוקש במערכות מידע גיאוגרפיות > 3. בדיקת היסטוריית תהליכים קניינים ותכנוניים > 4. קבלת החלטה בדבר מתן אישור או העברת הבקשה לפי איפיונה לשמאות ו/או ליעוץ משפטי בטרם מתן אישור. 5. בשלבים אלו לעיתים נדרשים להשלמת מסמכים נוספת לפי בקשת השמאי/ יעוץ משפטי.

  • יש לדעת שישנם שינויים משפטיים מעת לעת אשר מייצרים שינוי בנפח העבודה בנושא זה.
  • אנו עושים ככל יכולתנו לתת מענה מקצועי ויעיל, אנא העזרו בסבלנות והיערכו מבעוד מועד לתהליך שלעיל.

 

בברכה,

הועדה לתכנון ובניה חבל אשר

  בירורי חוב היטל השבחה