טלפונים ויצירת קשר

עיון בתיקי בניין
המעוניינים לעיין בתיקים מהארכיון נדרשים להזמינם מראש מאת ארכיבאי הוועדה

בטרם פניה לבודקי הרישוי והתכנון או מפקחי הבניה
יש לבדוק בקובץ רשימת בודקות ומפקחים לפי ישובים ואזורים למי עליכם לפנות.

בימי ובשעות קבלת הקהל, לא יינתן מענה טלפוני סדיר.

מנהלה וכללי

רשימת אנשי קשר
שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
משה דוידוביץ יו"ר הוועדה 04-9879600
אדר' עופר קורט-עוז מהנדס הועדה 04-9879621
אלירן עובד מנהל תפעול 04-9879654
שרון פריד מזכירה 04-9879610
אביה לוי ארכיבאי ופקיד תביעות 04-9879790

תכנון ורישוי

רשימת אנשי קשר
שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
לריסה ליס בודקת בקשות להיתר ומידענית 04-9879609
יואב מנשה בודק תכניות מפורטות 04-9879427
דלית חיים בודקת בקשות להיתר ומידענית 04-9879756
ערין מוראני בודקת בקשות להיתר ומידענית 04-9879655
נטלי לוי בודקת בקשות להיתר ומידענית 04-9879415

פיקוח בנייה

רשימת אנשי קשר
שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
אבנר גבאי מנהל פיקוח 04-9879649 050-3794649
דפרית לוי מפקחת בניה 04-9879757 050-3794648
וואהיב מאדי מפקח בניה 04-9879624 050-3794004
יונתן גרידיש מפקח בניה 04-9879624 050-8515610

שונות

רשימת אנשי קשר
שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
פקס הוועדה 049879659
תיבת מסמכי השבחה אישור ללשכת רישום מקרקעין
תיבת רישוי זמין בעת תקלה מוצהרת ממנהל התכנון
פטור מהיתר בנייה לשליחת חומר לנושא הפטור