קבלת קהל

מחלקת רישוי: ימים שני ורביעי בין השעות 12:00-08:00 בתיאום מראש בלבד.
מחלקת פיקוח: ימים שני ורביעי בין השעות 10:00-08:00 בתיאום מראש.

לקביעת פגישה עם מהנדס הוועדה יש לקבוע דרך המזכירה בטלפון 04-9879610.

קובץ רשימת בודקות ומפקחים לפי ישובים ואזורים

 

בימי ובשעות קבלת הקהל, לא יינתן מענה טלפוני סדיר.