הגשת בקשות הפטורות מהיתר

טופס מקוון להגשת הדיווח באתר מנהל התכנון

 

תושבים יקרים,
מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, השינויים המרכזיים בחוק הם:

  • הגדלת הסמכויות לועדות המקומיות
  • הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון
  • פטור מהיתר ו/או תכנית
  • רישוי מקוון ומכוני בקרה

מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים

פטור מהיתר בניה

במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה, תקנות אלו יחולו החל מ - 1 אוגוסט 2014.
חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה לתנאים הבאים:

  • חוק התכנון והבניה
  • תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
  • הנחיות מרחביות באם יינתנו ע"י הועדה המקומית
  • חובת הגשת דיווח ותצהירים לועדה המקומית

לנוחיותכם, מצ"ב קישור לתקנות בנושא העבודות והמבנים הכלולים בפטור מהיתר, וכן מצגת המסבירה על נושא פטור מהיתר.

אתר משרד הפנים וקישור למערכת הסברה ויזואלית בנושא הפטור

ניתן לשלוח את הטופס חתום וסרוק לכתובת הדוא"ל בוועדה לנושא הפטור ptor101@matteasher.org.il