הנחיות מרחביות

מסמך הנחיות מרחביות

תשריטים יחיעם:

01

02

03

04

05

תשריטים לוחמי הגטאות:

01

02

תשריטים כפר ראש הנקרה:

01

02

03