תכנון ותוכניות מפורטות

שלום וברכה,

 

הנחיות כלליות :

1. לפני כל תהליך תכנוני של תוכניות אסטרטגיות, מרחביות ומפורטות במרחב התכנון של הוועדה יש לפנות לתיאום פרה-רולינג עם מהנדס הוועדה וצוות הוועדה הרלוונטי.

2. כתנאי להגשת תוכנית בסמכות מקומית יש להגיש כתב שיפוי לוועדה עפ"י נוסח שמופיע באתר האינטרנט של הועדה.

 

ליווי תחום התכנון היוזם נמצא כעת בשלבי פיתוח בוועדה, עידכונים יעלו לאתר.