7549
7550
7551
6507
7585
7590
7587
7591
7586
 • מכרז

  מכרז פומבי מספר 21/2018 למערכת לניהול וועדה, אתר אינטרנט ,מערכת מידע גאוגרפית (gis) ועדכון שכבות מידע בוועדה מקומית לתכנון ובנייה חבל אשר

  קישור לעמוד מכרזים

 • אתר הוועדה - אתר נגיש ומותאם לסלולר

  כוועדה שחרטה על דגלה שקיפות ונגישות למידע, אתר הוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה חבל אשר המחודש הנו אתר נגיש.
  הטפסים אשר מופצים באתר יונגשו בהקדם.

  כמו כן, האתר מותאם גם למכשירי סלולר חכמים.

פריחת אפרסק

 

 

הוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה חבל אשר

חדשות

 • 04/11/2018

  יש לשים לב כי עפ"י החוק יש למסור את המכתבים לשכנים בדבר הקלה / שימוש חורג בדרך של דואר רשום עם אישור מסירה או מסירה אישית עם אישור מסירה (כגון באמצעות דואר שליחים).

  מסירה שלא בדרך המופיעה בחוק תגרור עיכוב מיותר בטיפול בבקשה.

 • 01/11/2018

  עקב היעדרות בלתי צפויה של בודקת תכניות, מצורף קובץ עם רשימת בודקות ומפקחים לתקופה זו.

 • 18/07/2018

  נוסף לקטגוריית טפסים ונהלים טופס אשר מאפשר, עפ"י כללים מוגדרים מראש, פרסום של הקלה או שימוש חורג ללא המתנה לנוסח פרסום מהוועדה.

  באם יש ספק לגבי מילוי הנוסח ו/או בכל שאלה או ספק, יש לפנות לוועדה לצורך קבלת נוסח פרסום.

  הפרסום באחריות היזם ואין הוועדה אחראית לפרסום או לנזק שייגרם בגינו.

 • 18/03/2018

  עלו המצגות שהועברו ע"י עופר ואלירן ביום עיון לתושבים החדשים מתאריך 15/03/2018.

  ניתן לראות אותן תחת כללי >> מידע ומדריכים

 • 29/06/2017

  לנוכח פסיקת בית המשפט העליון בפסק דין עע"מ 1662/14 יחיא ג'יוסי נגד ועדה מקומית לתכנון ולבנייה טייבה, הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חבל אשר תאפשר גישה למסמכי היתרי הבניה באתר הוועדה מתאריך 02/08/2017.

  באם קיימת למאן דהוא בקשה לחסיון, עליו להגישה עד לתאריך 01/08/2017, אחרת מסמכי ההיתרים יפורסמו כאמור.

 • 12/06/2017

  אתר הוועדה המחודש עלה לאוויר - אתר נגיש ומותאם לסלולר

   כוועדה שחרטה על דגלה שקיפות ונגישות למידע, אתר הוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה חבל אשר המחודש הנו אתר נגיש.
  הטפסים אשר מופצים באתר יונגשו בהקדם.

  כמו כן, האתר מותאם גם למכשירי סלולר חכמים.

 • 01/04/2016

  בהתאם לתיקון 101 לחוק תכנון ובנייה, החל מה-03/04/2016 כל בקשה למידע תכנוני להיתר תוגש דרך מערכת רישוי זמין מקוונת ע"י בעלי מקצוע מורשים בלבד בעלי כרטיס חכם.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המרחבית ו/או המועצות במרחב תכנון הוועדה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.