תלונות בגין עברות בניה

תלונה בגין עבירת בנייה צריכה להיות כתובה עם פרטי המתלונן.
ניתן להגיש את התלונה בדואר, במסירה ידנית, בדואר אלקטרוני או דרך אתר הועדה בקטגוריית יצירת קשר.

תלונה שתוגש עם פרטי זיהוי שגויים או שתוגש באופן אנונימי, תטופל לפי שיקול דעת הוועדה.

מפקחי הוועדה

מנהלת הפיקוח - עופרה שני - 050-6700231

דפרית לוי - 0503794648

דור כרמי - 054-5614724

יונתן גרידיש - 0508515610

 

פירוט המפקחים לפי ישובים

דרכי התקשרות נוספות לבעלי תפקידים בוועדה 

דף צור קשר לפניות הציבור בוועדה

 

קישורים למסמכי מדיניות והודעות

קישור להודעה לתושב