תכנון ותוכניות מפורטות

הנחיות כלליות:

 1. לפני כל תהליך תכנוני של תוכניות אסטרטגיות, מרחביות ומפורטות במרחב התכנון של הוועדה יש לפנות לתיאום פרה-רולינג עם מהנדס הוועדה וצוות הוועדה הרלוונטי.
 2. כתנאי להגשת תוכנית בסמכות מקומית יש להגיש כתב שיפוי לוועדה עפ"י נוסח שמופיע באתר האינטרנט של הוועדה.

ליווי תחום התכנון היוזם נמצא כעת בשלבי פיתוח בוועדה, עידכונים יעלו לאתר. 

 

תכנית אב לשטחים פתוחים:

יוזמות פיתוח בחבל אשר - מפת רקע

תוכנית אב לשטחים פתוחים - מסמכי התוכנית

תשריט חבל אשר - צפון

תשריט חבל אשר - דרום

תשריט חבל אשר - מרחבי נחל צפון

תשריט חבל אשר - מרחבי נחל דרום

 

שטחים פתוחים: לינק לקובץ מפה של הסקרים

סקרי טבע ונוף במרחב התכנון של הוועדה:

 1. קישור לעמוד סקר חוף הגליל המערבי. פורסם בשנת 2019, ומכסה את אזור החוף של המועצה.
 2. קישור לעמוד סקר דרום הגליל המערבי. פורסם בשנת 2012, ומכסה את שטח המועצה בין כביש נהריה-מעלות לכביש עכו-כרמיאל (בערך).
 3. קישור לעמוד סקר עמק זבולון. פורסם בשנת 2015, ונוגע בשוליים הדרומיים של המועצה.
 4. קישור לעמוד סקר רגישות סביבתית לתחזוקת ערוצים ברשות ניקוז ונחלים גליל מערבי. פורסם בשנת 2009 והתמקד בערוצי הנחלים גם בתחום המועצה.
 5. קישור לעמוד מחקר חקלאות תומכת מגוון ביולוגי במטעי האבוקדו של חברת מילופרי בגליל המערבי.

ניתן להוריד את חוברות הסקרים והמחקר מהאתר של מכון דש"א בעמודים הרלוונטיים.

 

סקרים ומחקרים בעבודה/מתוכננים:

 1. סקר צפון עמק עכו: בעבודה. בקרוב יפורסם דוח שלב א'. כולל את רוב השטחים החקלאיים של המועצה בעמק עכו (מדרום לכביש עכו-כרמיאל).
 2. סקר יערות הגליל המערבי: בשלבי גיבוש אחרונים מול קק"ל. טרם נסגר סופית.
 3. מחקר מילופרי – ממשיך.
 4. עדכון סקר ערכיות נחלים בגליל המערבי – מתוכנן לשנת 2023.