רכבת קלה : חיפה -נצרת

חברת חוצה ישראל מקדמת את פרויקט הרכבת הקלה מחיפה לנצרת - לינק.

חלק מתוואי הדרך עובר בשטחה של הוועדה לתכנון ובניה חבל אשר.

לעיונכם ההודעה ברשומות וכן תוואי הדרך בקישורים המצורפים.