הגשת בקשות הפטורות מהיתר

טופס מקוון להגשת הדיווח באתר מנהל התכנון

 

תושבים יקרים,
מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, השינויים המרכזיים בחוק הם:

  • הגדלת הסמכויות לוועדות המקומיות
  • הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון
  • פטור מהיתר ו/או תכנית
  • רישוי מקוון ומכוני בקרה

פטור מהיתר בניה

במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה, תקנות אלו יחולו החל מ - 1 אוגוסט 2014.
חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה לתנאים הבאים:

  • חוק התכנון והבניה
  • תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
  • הנחיות מרחביות באם יינתנו ע"י הועדה המקומית
  • חובת הגשת דיווח ותצהירים לועדה המקומית

את הטופס יש להגיש באמצעות טופס מקוון להגשת הדיווח באתר מנהל התכנון.

לנוחיותכם, מצ"ב מדריך אודות עבודות הפטורות מהיתר בנייהוכן קישור למערכת הסברה ויזואלית בנושא הפטור