דבר מהנדס הוועדה

הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה חבל אשר חרטה על דגלה את נושא תודעת השירות ופועלת על מנת לקצר ולפשט הליכים, ליעל את מתן השירות והכל על מנת לאפשר לכל פונה לקבל שירות איכותי מהיר וזמין. כחלק מתפיסה זו ובמסגרת רצונה של הוועדה להנגיש את מאגרי המידע שברשותה לציבור, הוחלט על הקמתו של אתר האינטרנט.
 
כבעבר, נמשיך לעמוד לרשות כל פונה ביעוץ ובהכוונה וללוות את היזמים, המתכננים, השמאים והתושבים בכל שלבי התכנון.
נשמח לקבל רעיונות , עצות ותגובות מכם הגולשים, על מנת לשפר באופן מתמיד את האתר.
חשוב לציין כי האתר הינו כלי עזר בלבד למשתמש והמידע המופיע בו אינו מהווה תחליף לעיון במסמכי המקור.

 

בברכה
אדר' עופר קורט-עוז
מהנדס הועדה המקומית