טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
234.5148
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרות בניה אגרת בניה 1.00.080 אגרת מינימום יח' 308.98 308.98
אגרות בניה אגרת בניה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 33.37 33.37
אגרות בניה אגרת בניה 1.00.120 שימוש חורג עד 2000 מ"ר מ"ר 33.47 33.47
אגרות בניה אגרת בניה 1.00.130 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ"ר 1.24 1.24
אגרות בניה אגרת בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.15 1.15
אגרות בניה אגרת בניה 1.00.201 מבנים חקלאיים (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.57 0.57
אגרות בניה אגרת בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) 1.15 1.15
אגרות בניה אגרת בניה 1.00.211 חממות ובתי רשת (מעל 100 מ"ר) 0.57 0.57
אגרות בניה אגרת בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.24 1.24
אגרות בניה אגרת בניה 1.00.400 מתקנים הנדסיים מ"ק 3.71 3.71
אגרות בניה אגרת בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרות בניה אגרת בניה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.24 1.24
אגרות בניה אגרת בניה 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות יח' 1.24 1.24
אגרות בניה אגרת בניה 1.00.411 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית 1.21 1.21
אגרות בניה אגרת בניה 1.00.413 אגרת בניה להצבת מתקן - סולארי (עד 10,000 מ"ר) מ"ר 1.21 1.21
אגרות בניה אגרת בניה 1.00.414 אגרת בניה להצבת מתקן - סולארי (לכל מ"ר נוסף מעל 10,000 מ"ר) מ"ר 0.11 0.11
אגרות בניה אגרת בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.24 1.24
אגרות בניה אגרת בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרות בניה אגרת בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.24 1.24
אגרות בניה אגרת בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.24 1.24
אגרות בניה אגרת בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרות בניה אגרת בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר יח' 308.98 308.98
אגרות בניה אגרת בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת יח' 61.80 61.80
אגרות בניה אגרת בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה יח' 0.00 0.00
אגרות בניה אגרת בניה 1.90.3 אגרת מידע חלקה 1 יח' 198.00 198.00
אגרות בניה אגרת בניה 1.90.4 אגרת מידע 2 חלקות יח' 317.00 317.00
אגרות בניה אגרת בניה 1.90.5 אגרת מידע כל חלקה נוספת יח' 99.00 99.00
אגרות בניה אגרת בניה קיזוז1 התאמת הפקדון לפקדון שהופחת באגרה יח' 1.00 1.06
אגרות בניה אגרת בניה קיזוז2 התאמת סעיפי פקדון לסה"כ יח' 0.00 0.00