פתיחת בקשה לאישור רישוי עסק

לצורך פתיחת בקשה לאישור מהנדס הוועדה לרישוי עסק יש לשלוח לכתובת המייל business@mta.org.il

את המסמכים הבאים:

  1. יש לפרט בגוף המייל או במסמך נפרד את מהות הבקשה בקצרה (הטיפול בבקשות ללא מהות ברורה יתעכבו)
  2. אישור רישוי עסק קודם, ככל שישנו. אם מדובר בעסק ראשון המאכלס את המבנה, יש לציין זאת מפורשות.
  3. נסח טאבו עדכני.
  4. תעודת זהות/חברה/עמותה לפי מה שרלוונטי.
  5. אם העסק בשכירות, הסכם שכירות מול הבעלים.
  6. אם יש הבדל בין העסק לבעלים, אז חוזה חכירה ואישור זכויות (שניהם מרמ"י) של הבעלים.
  7. היתר הבניה העדכני של המבנה.(ניתן למצוא באתר ההנדסי של הוועדה)
  8. סימון בתשריט/תצ"א של העסק ושימושיו השונים. (ניתן להעזר בgis של הוועדה או בgovmap).
  9. במידה ורלוונטי: ייפוי כח חובה.
  10. שם, טלפון ומייל ליצירת קשר, חובה.