תקציבים ודוחות שנתיים

דו"ח פעילות הוועדה למנהל התכנון

דוח פעילות הוועדה לחצי השני של 2020 לפי פרמטרים חצי שנתיים (היתרים, רישוי וביצוע)

דוח פעילות הוועדה לשנת 2020 לפי פרמטרים שנתיים (תכניות, תכניות בינוי ותשריטים, ישיבות הוועדה, אינטרנט ומחשוב)

דוח כספי לשנת 2019

דוח פעילות הוועדה לשנת 2020 חציון א

דוח פעילות הוועדה לשנת 2019 לפי פרמטרים שנתיים ( תכניות, תכניות בינוי ותשריטים, ישיבות הוועדה, אינטרנט ומחשוב)

דוח פעילות הוועדה לחצי ראשון של 2019 לפי פרמטרים חצי שנתיים (היתרים, רישוי וביצוע)

דוח פעילות הוועדה לחצי השני של 2019 לפי פרמטרים חצי שנתיים  (היתרים, רישוי וביצוע)

דוח פעילות הוועדה לשנת 2018 חציון א

דוח פעילות הוועדה לשנת 2018 חציון ב

דו"ח פעילות הוועדה לשנת 2018 רבעונים ב ו-ג

דו"ח פעילות הוועדה לשנת 2017 חציון א

דו"ח פעילות הוועדה לשנת 2017 חציון ב

דו"ח פעילות הוועדה לשנת 2016

דו"ח פעילות הוועדה לשנת 2015

 

תקציב

תקציב 2021

תקציב 2020

תקציב 2019

תקציב 2018

 

דו"חות כספיים

דו"חות כספיים 2017